Poděkování

V roce 2012 se pro uživatele chráněného bydlení podařilo za vydatné spolupráce se sponzory zorganizovat dvě akce.


Prvním byl týdenní pobyt v Černém dole za podpory paní Nadi Paškové, která uživatelům tento pobyt nabídla a zajistila, jak pobytově, tak finančně.


Druhou akcí byl benefiční koncert v kostele v Kosmonosích, který pro uživatele chráněného bydlení zorganizoval farář p. Jiří Veith a výtěžek putoval cíleně na chráněné bydlení v Bakově.