Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poslání

Pobytová sociální služba Domov OZP je poskytována v samostatných domácnostech a život uživatelů se co nejvíce přibližuje přirozenému způsobu života.
Areál Domova se nachází na okraji Českého ráje, což umožňuje uživatelům žít v klidném prostředí, které nevylučuje kontakt se společností a využití potřebných služeb.

Cílová skupina  

Služba je poskytována dospělým osobám s mentálním postižením, případně v kombinaci s postižením tělesným, smyslovým a řečovým.

Místo, čas a kapacita sociální služby:

Služba je poskytována v Domově Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb, sídlící na adrese Mnichovo Hradiště, Olšina čp. 1, PSČ 294 11 Loukov (může být poskytována v celé ČR a v zahraničí).
Služba je poskytována 24 hodin denně, a to každý den po dobu platnosti Smlouvy a na základě sjednaného Plánu péče.
Kapacita služby – 80 uživatel.

Zásady poskytování sociální služby

Rovnocenný a partnerský přístup
Pružnost v rámci individuálních potřeb
Respekt k soukromí a osobnímu prostoru
Týmová práce a odbornost

Cíle služby:

Podporovat prožití života v domácnosti podobajícího se životu vrstevníků.
Zachovávat, získávat a rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatele.
Podporovat kontakty s rodinou a přáteli.

Sociální služba poskytuje tyto základní činnosti
(dle zákona 108/2006 Sb, o Sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

a)    poskytnutí ubytování
b)    poskytnutí stravy
c)    pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
d)    pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
e)    výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
f)    zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
g)    sociálně terapeutické činnosti
h)    pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí