Aktivizační činnosti

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI V DOZP

Cílem všech aktivizačních činností v Domově Pod Skalami Kurovodice je podpora a rozvoj schopností a osobních možností uživatele, upevňování sociálních dovedností, komunikace a aktivní prožití pracovního a také volného času jednotlivce. Aktivity jsou skupinové nebo individuální.

Zejména pro pracovní a zájmové aktivity slouží Středisko aktivizačních činností (=SAČ).

V přízemí budovy SAČ vpravo je šatna personálu, na ní navazuje šatna pro uživatele a tzv. červená pracovna,  kde se každé pondělí konají masáže pro uživatele nebo semináře a supervize pracovníků. Vedle ní vlevo je modrá pracovna, kde mají uživatelé k dispozici počítač, místnost se dá využít i pro další aktivity (např. se zde schází hudební kroužek Skaláček). Před pracovnami je velká předsíň, z níž se vchází na toalety. Pokud obejdeme budovu směrem k administrativní budově, narazíme na vedlejší vchod do patra SAČ. Přístup je po schodech a pro imobilní uživatele je k dispozici plošina. V patře se nachází největší místnost v Domově, tzv. víceúčelový sál, po jehož levé straně je sociální zařízení, kuchyňský kout a malá výtvarná dílna. Po pravé straně je malá místnost, využívaná jako Snoezelen. Sál slouží hlavně pro pohybové aktivity, ale využívá ho rovněž výtvarná dílna.

    Výtvarná dílna nabízí tyto techniky:                   
1.    Práce s papírem – lepení, stříhání, trhání, kašírování, papírmarš, výroba papírového pedigu a tkaní (pletení), malování a kreslení.
2.    Práce s vlnou – tkaní, výroba bambulí, výroba figurek a zvířátek, zdobení předmětů, háčkování a pletení.
3.    Práce s látkou – šití polštářků a zvířátek, jejich plnění; batikování, vyšívání.
4.    Práce s pedigem – pletení košíků, misek, podnosů, zvířátek apod.
5.    Enkaustika.
6.    Korálkování.
7.    Výroba dekoračních předmětů – natírání, broušení, zdobení.
8.    Pečení sladkého pečiva pro sváteční dny (Velikonoce, Vánoce).

    Aktivizační dílna nabízí tyto techniky:
1.    Pohybové aktivity - cvičení na protažení těla na židli, s míčem, na žíněnce, na rotopedu, posilování, taneční aktivity s prvky posilování, procvičování rytmu a dýchání, relaxační cvičení.
2.    Komunikační dovednosti, procvičování výslovnosti, podpis, čtení, počítání, schopnost prosadit své zájmy a začlenění se do kolektivu, setkávání s lidmi mimo domácnost, tématické rozhovory, cvičení paměti.
3.    Společenské hry – karty (prší, pexeso,…), domino, člověče nezlob se apod., stavebnice, skládání puzzle,…
4.    Zpěv s kytarou, s varhany, rytmická cvičení, poslech reprodukované hudby.
5.    Hra na kytaru, varhany, akordeon.
6.    Jednoduché výtvarné techniky pro procvičování a rozvoj jemné motoriky (modelování, práce s papírem, s korálky, s přírodním materiálem, ...)

    Snoezellen nabízí:
1.    Místnost Snoezelen je specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti.
2.    Snoezelen slouží k relaxaci, zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální komunikace, ke stimulaci smyslů, k odbourávání rizikových projevů jedince, posílení schopnosti adaptace, socializace, ke snížení poruch chování, pozornosti, nesoustředěnosti, k odbourávání impulzivity, k podpoře kognitivní a emocionální složky osobnosti, přináší nové zážitky a zkušenosti.

    Venkovní práce nabízejí:
1.    Úklid venkovního areálu (zametání, hrabání listí, úklid sněhu apod.).
2.    Příprava hlíny na výsadbu (přesívání, převoz).
3.    Péče o park a záhony (sázení, okopávání pletí, zalévání).
4.    Sekání trávy, úklid a odvoz.
5.    Prořezávání stromů a křovin, odvoz dřeva.
6.    Úpravy terénu.
7.    Přebírání, odvoz a příprava brambor do kuchyně.

  Zájmové kroužky a činnosti:
•    Stolní tenis
•    Sportovní odpoledne
•    Skaláček (hudební kroužek)
•    Veselá vařečka
•    Pohybové a taneční odpoledne
•    Malá kopaná
•    Jezdecké dopoledne v Žantově
•    Plavání v bazénu (Turnov)
•    Počítače
•    Třídění odpadů - plasty

    AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI NA DOMÁCNOSTI

Aktivita = činnost = činorodost

Samozřejmě že ne všichni uživatelé mohou využít nabídku pracovních a zájmových aktivit poskytovaných pracovníky SAČ. Velký podíl na aktivizaci uživatelů mají zejména pracovníci jednotlivých domácností. Aktivita (aktivizace) je spojena s novými, neobvyklými podněty. Většina uživatelů si vlivem svého postižení nedokáže zajistit dostatečné množství podnětů z okolí  a proto podněty pracovníci nabízejí nebo je mohou zprostředkovat. Pracovník musí přihlédnout ke stavu, v jakém se uživatel zrovna nachází, potřeby uživatele posoudit individuálně, přiměřeně a realisticky.

Aktivizace = jakákoliv činnost, která uživatele motivuje, na kterou uživatel reaguje a která vede k aktivitě  uživatele.

Příklady aktivizačních činností v domácnostech:

•    Typická individuální aktivizace je procházka či projížďka po Domově a jeho okolí, asistovaná četba časopisů a knih, prohlížení fotografií (časopisů, obrázkových knih). luštění křížovek, osmisměrek, povídání, zpívání, skládání puzle, origami, skládání různých tvarů a kostek, malování. Při běžných denních činnostech je to pak např. výběr oblečení, ukládání prádla, rovnání prádla, veškeré úkony spojené s hygienou a sebeobsluhou, prostírání jídelního stolu, rovnání nádobí do myčky, umytí hrnečku, třídění prádla, utírání prachu atd. (v podstatě za aktivizaci můžeme pokládat jakoukoliv činnost uživatele, která ho motivuje, na níž uživatel reaguje a rozvíjí tak své schopnosti).

•    Mezi kolektivní aktivizační činnosti patří např. hraní společenských her (karty, domino, pexeso, člověče nezlob se),  poslech oblíbeného pořadu v televizi, poslech rádia, aktivity s různými pomůckami (procvičování motoriky rukou), cvičení a protažení těla /končetin na židli/na vozíku, venku v parku nebo na  hřišti, kuželky, petangue, kroket, hry s míčem, atd.