Podpora samostatného bydlení

Poskytovaná služba bude v období  2020 - 2021   finančně podpořena z projektu

  

 

Poskytovaná služba byla  v období  2016 - 2019   finančně podpořena z projektu 

 

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

                        reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

 

 

 

 


 

 

 

Poslání

 

Terénní sociální služba Podpora samostatného bydlení je poskytována v přirozeném prostředí vlastní domácnosti.

 

Služba individuálně podporuje uživatele zvládat nároky samostatného bydlení.

 

 

Cílová skupina

 

Služba je poskytována dospělým osobám s mentálním postižením,  které bydlí ve vlastním nebo pronajatém bytě v  Mnichově Hradišti nebo v blízkém okolí Domova Pod Skalami Kurovodice, p.s.s..

 

 

Místo, čas a kapacita sociální služby

 

Služba je poskytována v Mnichově Hradišti nebo blízkém okolí Domova Pod Skalami Kurovodice, p.s.s..

Služba je poskytována od pondělí do pátku od 14 – 20 hodin, nebo dle individuální domluvy.

Kapacita sociální služby  - 7 uživatel

 

 

Zásady poskytování sociální služby

Rovnocenný a partnerský přístup

Respekt pro volbu a rozhodnutí uživatele

Individuální přístup na základě potřeby jednotlivce

Respekt k soukromí a osobnímu prostoru

Týmová práce a odbornost

 

 

Cíle služby

 

Podporovat, udržet, získávat a rozvíjet dovednosti pro samostatný život v rámci bydlení v běžné společnosti.

Podporovat uživatele v samostatném rozhodování při řešení běžných denních situací a činnostech.

Podporovat uživatele ve využívání běžně dostupných zdrojů a služeb.

 

 

Sociální služba poskytuje tyto základní činnosti

(dle zákona 108/2006 Sb, o Sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)

 a) pomoc při zajištění chodu domácnosti

b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

d) sociálně terapeutické činnosti

e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí