Realizace PSB

 

Poskytování sociální služby Podpora samostatného bydlení

Realizace
Terénní sociální služba Podpora samostatného bydlení je poskytována v přirozeném prostředí vlastní domácnosti.
Podporuje uživatele zvládat nároky samostatného bydlení podle jejich individuálních potřeb. Směřuje k posilování a rozvoji vlastní samostatnosti a soběstačnosti.
Cílovou skupinu tvoří dospělé osoby s mentálním postižením (27 – 64 let), které bydlí ve vlastním nebo pronajatém bytě v Mnichově Hradišti nebo blízkém okolí Domova Pod Skalami Kurovodice, p.s.s..

Na základě sjednaného Plánu péče dochází klíčový pracovník za uživatelem ve dnech od pondělí do pátku v časovém rozmezí 14,00 až 20,00 hodin (nebo dle individuální domluvy).

Služba poskytuje (dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů) podporu při:

•    Zajištění chodu domácnosti.
•    Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
•    Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
•    Sociálně terapeutické činnosti.
•    Uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 
Podpora samostatného bydlení je služba, která respektuje svobodnou volbu uživatele, jeho soukromí a osobní prostor. Ze strany pracovníků nabízí partnerský přístup na základě vzájemné spolupráce.