Domov Pod Skalami Kurovodice, p.s.s. je příspěvková organizace Středočeského kraje. Poskytujeme tři sociální služby: domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení.
Naší cílovou skupinou jsou dospělé osoby s mentálním postižením, případně v kombinaci s postižením tělesným, smyslovým a řečovým.
top