Sazebník úhrad

Sazebník úhrad úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností

Platný od 1. 6. 2008; v platném znění 
Úhradu nákladů za poskytování základních činností za poskytovanou sociální službu, hradí osoba - uživatel ve výši sjednané ve Smlouvě uzavřené s poskytovatelem služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Kromě základních činností zajišťuje organizace fakultativně další činnosti uvedené v tomto Sazebníku.

Sazebník ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
30. 01. 2023 Sazebník úhrad DOMOV od 1.2.2023 .pdf 747 kB Stáhnout
30. 01. 2023 Sazebník úhrad CHB od 1.2.2023 .pdf 790 kB Stáhnout
30. 01. 2023 Sazebník úhrad PSB od 1.2.2023 .pdf 623 kB Stáhnout
top