Domov pro osoby se zdravotním postižením

Informace o službě

Poslání

Pobytová sociální služba Domov OZP je poskytována v samostatných domácnostech a život uživatelů se co nejvíce přibližuje přirozenému způsobu života.

Cílová skupina

Služba je poskytována dospělým osobám s mentálním postižením, případně v kombinaci s postižením tělesným, smyslovým a řečovým.

Provoz služby

Služba je poskytována nepřetržitě, a to každý den po dobu platnosti Smlouvy a na základě sjednaného Plánu péče. Kapacita služby – 79 uživatel.

Zásady služby

 • Rovnocenný a partnerský přístup
 • Pružnost v rámci individuálních potřeb
 • Respekt k soukromí a osobnímu prostoru
 • Týmová práce a odbornost

Cíle služby

 • Podporovat prožití života v domácnosti podobajícího se životu vrstevníků
 • Zachovávat, získávat a rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatele
 • Podporovat kontakty s rodinou a přáteli

Informace pro žadatele

Sociální služba poskytuje tyto základní činnosti

 • Poskytnutí ubytování
 • Poskytnutí stravy
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Realizace sociální služby

top