Partneři a spolupráce

Euroinstitut

V Domově Pod Skalami Kurovodice,p.s.s  studují studenti v několika oborech.
Výuka probíhá v prostorách Domova od pondělí do pátku 
 

Základní informace

Euroinstitut, to jsou školy zaměřené na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Všechny jsou samostatně zřízeny pro žáky se zdravotním postižením, zejména na edukaci a rozvoj osob s mentálním postižením. Našimi žáky nejsou děti, ale široké věkové spektrum od mladých lidí po žáky ve středním věku. Naprostou většinu tvoří klienti domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo domovů se zvláštním režimem. Žáci jsou zařazováni do školy na základě písemného doporučení speciálně pedagogického centra. Toto školské pedagogické zařízení při Střední škole Euroinstitut úzce spolupracuje na vzdělávacím procesu. Registrovanou doplňkovou činností školské právnické osoby Střední škola Euroinstitut je také ucelená rehabilitace a léčebná pedagogika. 

Práce je charakteristickou vlastností dospělosti a samostatnosti každého člověka. Vůbec nezáleží na tom, jestli je zdravý nebo mentálně postižený. Zdravotně postiženým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce. Samotná ochrana však nestačí, pokud by mentálně postižený svou práci neovládal. I pro pracovní uplatnění v jednoduchých manuálních oborech, jako úklid, praní, žehlení či opravy prádla potřebují postižení vzdělání a odborný výcvik. Méně postižení se mohou v takových oborech i vyučit. Více postiženým je ideální oporou praktická škola. 

Vzdělávání v naší škole je pro všechny žáky bezplatné. Je poskytováno v učebních oborech kategorie E a praktické škole. Ve všech případech se klade důraz na praktickou výuku. Jde o obory: 

  • provozní služby zaměřené na úklid a výpomoc
  • praktická škola jednoletá
  • praktická škola dvouletá
  • pečovatelské služby

Euroinstitut Středočeský kraj 

Střední škola Euroinstitut sídlí v Neprobylicích a jako poskytovaná místa vzdělávání má v rejstříku škol a školských zařízení zapsány školy v Roztokách u Křivoklátu, Neprobylicích, Smečně, Kvílicích a Slaném. Dále také působí v rámci individuálních vzdělávacích plánů v domovech pro osoby se zdravotním postižením a chráněných bydleních zejména Středočeského kraje. 

Kontakty 

Název školy: Střední škola Euroinstitut
Právní forma: školská právnická osoba
Adresa školy: Neprobylice 18, pošta Třebíz, PSČ 273 75
IČO: 01 343 025
Resortní identifikátor (RED_IZO): 691 004 927
Resortní identifikátor střední školy (IZO): 181 044 463
Resortní identifkátor speciálně pedagogického centra (IZO): 181 061 066
Rezortní identifikátor zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (IZO): 181 069 377
Zřizovatel: Dr. Streda, obecně prospěšná společnost
Typ zřizovatele: obecně prospěšná společnost
Ředitelka: Mgr. Jarmila Hejtmánková
Mobilní telefon: 773 793 034
Pevná linka: 317 070 034
Telefonní krizová linka pro postižené žáky: 602 666 666
Emailstredocesky@euroinstitut.cz
Webwww.euroinstitut.cz

top