Podpora samostatného bydlení

Informace o službě

Poslání

Terénní sociální služba Podpora samostatného bydlení je poskytována v přirozeném prostředí vlastní domácnosti. Služba individuálně podporuje uživatele zvládat nároky samostatného bydlení.

Cílová skupina

Služba je poskytována dospělým osobám s mentálním postižením,  které bydlí ve vlastním nebo pronajatém bytě v Mnichově Hradišti nebo v blízkém okolí Domova Pod Skalami Kurovodice, p.s.s..

Provoz služby

Služba je poskytována od pondělí do pátku od 7,00 do 19,00 hodin. Kapacita sociální služby  - 4 uživatelé.

Zásady služby

 • Rovnocenný a partnerský přístup
 • Respekt pro volbu a rozhodnutí uživatele
 • Individuální přístup na základě potřeby jednotlivce
 • Respekt k soukromí a osobnímu prostoru
 • Týmová práce a odbornost

Cíle služby

 • Podporovat, udržet, získávat a rozvíjet dovednosti pro samostatný život v rámci bydlení v běžné společnosti
 • Podporovat uživatele v samostatném rozhodování při řešení běžných denních situací a činnostech
 • Podporovat uživatele ve využívání běžně dostupných zdrojů a služeb

Informace pro žadatele

Sociální služba poskytuje tyto základní činnosti

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Realizace sociální služby

Finanční podpora z projektu

top