Jak požádat o službu

Jak se stát uživatelem

01

Prvotní informace

Prvotní informace vám poskytne telefonicky naše sociální pracovnice. Volejte na tel. 326 789 405 nebo na 734 449 415.
Potřebné informace můžete nalézt také na webových stránkách – Jak požádat o službu.
Další možností je osobní setkání v Domově nebo v rámci osobní návštěvy u zájemce o službu..
02

Podání Žádosti o poskytnutí sociální služby

Vyplněnou Žádost můžete doručit buď osobně v Domově (do rukou sociální pracovnice nebo na podatelnu), a nebo písemně poštou na adresu Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb, Mnichovo Hradiště, Olšina čp. 1, 294 11 Loukov u Mn. Hradiště.
03

Sociální šetření

Sociální šetření probíhá v místě bydliště či pobytu zájemce o službu. Uskuteční se po podání Žádosti s ohledem na individuální skutečnosti. Provádí ho sociální pracovnice a vedoucí úseku sociálních služeb. Cílem sociálního šetření je poskytnout informace o poskytované sociální službě, získat od zájemce informace o jeho současné sociální situaci, zmapovat jeho potřeby a míru potřebné pomoci. 
04

Podpis Smlouvy o poskytnutí sociální služby

Uzavření Smlouvy mezi poskytovatelem a zájemcem o službu se uskuteční po vzájemné domluvě a na základě dojednání všech potřebných náležitostí. V případě, že má zájemce ustanoveného opatrovníka, je jím při podpisu Smlouvy zastoupen.
05

Poskytování sociální služby

Sociální služba může být poskytována po uzavření Smlouvy o poskytnutí sociální služby a sjednáním Plánu péče.

Potřebné dokumenty

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
28. 04. 2022 Jak se stát uživatelem - přizpůsobená forma .doc 436 kB Stáhnout
28. 04. 2022 Poskytované sociální služby - přizpůsobená forma .doc 5 MB Stáhnout
12. 04. 2022 Žádost o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení .pdf 117 kB Stáhnout
12. 04. 2022 Vyjádření lékaře - domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení .pdf 153 kB Stáhnout
12. 04. 2022 Žádost o poskytnutí sociální služby - podpora samostatného bydlení .pdf 114 kB Stáhnout
12. 04. 2022 Lékařský posudek - k odevzdání před podpisem Smlouvy .docx 17 kB Stáhnout
top