Aktivizační činnosti

Cílem všech aktivizačních činností v Domově Pod Skalami Kurovodice je podpora a rozvoj schopností a osobních možností uživatele, upevňování sociálních dovedností, komunikace a aktivní prožití pracovního a také volného času jednotlivce. Aktivity jsou skupinové nebo individuální.
 

Zejména pro pracovní a zájmové aktivity slouží Středisko aktivizačních činností (=SAČ).

V přízemí budovy SAČ vpravo je šatna personálu, na ní navazuje šatna pro uživatele a tzv. červená pracovna,  kde se každé pondělí konají masáže pro uživatele nebo semináře a supervize pracovníků. Vedle ní vlevo je modrá pracovna, kde mají uživatelé k dispozici počítač, místnost se dá využít i pro další aktivity (např. se zde schází hudební kroužek Skaláček). Před pracovnami je velká předsíň, z níž se vchází na toalety. Pokud obejdeme budovu směrem k administrativní budově, narazíme na vedlejší vchod do patra SAČ. Přístup je po schodech a pro imobilní uživatele je k dispozici plošina. V patře se nachází největší místnost v Domově, tzv. víceúčelový sál, po jehož levé straně je sociální zařízení, kuchyňský kout a malá výtvarná dílna. Po pravé straně je malá místnost, využívaná jako Snoezelen. Sál slouží hlavně pro pohybové aktivity, ale využívá ho rovněž výtvarná dílna.

Nabízíme tyto aktivity

Aktivizační činnosti na domácnosti

Aktivita = činnost = činorodost

Samozřejmě že ne všichni uživatelé mohou využít nabídku pracovních a zájmových aktivit poskytovaných pracovníky SAČ. Velký podíl na aktivizaci uživatelů mají zejména pracovníci jednotlivých domácností. Aktivita (aktivizace) je spojena s novými, neobvyklými podněty. Většina uživatelů si vlivem svého postižení nedokáže zajistit dostatečné množství podnětů z okolí  a proto podněty pracovníci nabízejí nebo je mohou zprostředkovat. Pracovník musí přihlédnout ke stavu, v jakém se uživatel zrovna nachází, potřeby uživatele posoudit individuálně, přiměřeně a realisticky.

Aktivizace = jakákoliv činnost, která uživatele motivuje, na kterou uživatel reaguje a která vede k aktivitě  uživatele.

top